23/05/1394

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Padide Khorasan

19:25

2 : 1

هفته 3

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

محمد حسين زاهدي فر

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

ايوب غلامزاده

داور چهارم

جواد شرفي

رخداد های بازی

13

65

66

73

82

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17 86 88
8
1
13 61 11
4
10
19
6
7 69 23
14
18

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

22
11
32
88
5
21
23

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
6
1
61 85 7
10 57 16
3
4
19
11
2 51 18

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
9
16
30
22
7
5