22/05/1394

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Naft Tehran

19:25

1 : 0

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

محمد رضا فغاني

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

26

35

37

53

56

61

65

83

85

95

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
8 80 70
4
1
6
32 65 17
2
7 70 11
10
13
3

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
14
5
15
40
70
17

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
3
16
10 75 9
1
27
40
15
18 85 23
13 67 8
6

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

11
2
23
9
21
20
8