23/05/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Zobahan Isfahan

19:20

0 : 2

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 35000

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

آرمان اسعدي

داور چهارم

سعيد بخشي زاده

رخداد های بازی

39

61

85

85

88

92

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
5
9 92 25
12
23 84 11
20
18
30
16
19
2

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

13
1
21
25
3
11
7

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 60 13
6
11
2
4
15
1
55
3 79 18
20

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
8
19
28
18
13
22