22/05/1394

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Esteghlal Ahvaz

18:30

2 : 0

هفته 3

ورزشگاه خانگی: takhti

تعداد تماشاچی : 4200

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

14

16

31

47

47

61

71

81

87

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6
23
8 82 11
10
77 63 13
2
3
9
7 46 14

بازیکن تعویضی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

13
20
11
33
14
17
19

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 93 99
8
13
40
22
14
24 88 10
9
18 93 11
15
5

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

6
10
11
99
19
20
1