23/05/1394

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Esteghlal Khouzestan

19:20

0 : 2

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

فريد اميدوار

داور چهارم

جمشيد محمدي

رخداد های بازی

37

41

45

54

59

62

85

95

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 81 27
10
17
2
5
6
20
13
11 77 9
24 46 7
1

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
27
28
22
9
3
23

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
21 75 88
6
7
8 67 32
1
5
2 66 23
40
15
3

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

88
33
23
32
26
44
18