16/05/1394

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Sepahan Isfahan

21:00

0 : 1

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

محسن قهرماني

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

محمد راهي

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

60

73

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
3
47
21
6 72 8
18 59 7
35
10
12
9 93 14
20

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
1
8
14
33
39
15

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
5
9
12
2
23 57 13
18
30 80 24
16 75 7
19
4

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

13
1
20
3
24
11
7