16/05/1394

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Teraktorsazi Tabriz

18:30

1 : 3

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 6500

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

مهدي الوندي

کمک داور دوم

حميد رضا کنعاني

داور چهارم

علي احمدي

رخداد های بازی

12

33

35

42

47

53

84

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
7 76 11
10 69 8
77
5 83 23
17
18
19
3
40
1

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
6
22
23
8
99

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 53 11
23
1
90 77 19
2
14
77
5
6 90 99
10
8

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

99
19
22
11
88
3
20