09/05/1394

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Padide Khorasan

19:35

2 : 2

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 18000

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

سعيد زارع

داور چهارم

رضا کرمانشاهي

رخداد های بازی

7

11

14

17

39

72

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
8
1
13 67 6
7
10
19
5
14
18
11 46 88

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

22
60
6
88
75
21
23

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

88
40
27
70
10 81 77
19 60 16
23
11
6
18
24

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
3
4
12
29
77
15