08/05/1394

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Esteghlal Tehran

18:00

1 : 2

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 25000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

سعيد قاسمي

داور چهارم

محمد رضا فغاني

رخداد های بازی

38

51

52

68

78

84

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 86 19
6
11
4
10
28 76 77
1
13 80 88
55
3
20

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
22
19
36
17
88

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
2
5
23
3
4 60 11
6
10 82 27
9
1
20 58 16

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

11
40
8
22
13
16
27