09/05/1394

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Naft Tehran

18:30

0 : 0

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 20000

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

حسن ظهيري

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

88

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
14 30 2
5 76 9
4
10
13
3
77
1
6
32 69 17

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
11
40
17
15
2
7

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
4
10
77
6 77 20
5
19
2
1
99 58 17

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

20
22
23
17
18
8
40