20/02/1394

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Rahahan Tehran

18:00

2 : 3

هفته 29

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

20

55

55

56

60

65

66

76

76

86

89

94

97

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
10
11 82 26
15
19 53 17
27
30
40
77 77 23
99

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
23
26

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5
6 80 7
10
14 89 23
15
19
20
26
77 71 4

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
4
7