04/02/1394

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Esteghlal Khouzestan

18:00

0 : 0

هفته 27

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

فرزاد بهرامی

کمک داور دوم

حمید سبحانی

داور چهارم

جواد شرفی

رخداد های بازی

79

86

91

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
5
6 54 99
10
16
17
20
21 80 34
27 90 7
88

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

34
7
99

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 82 16
3
7
8
11 55 10
13
20 70 14
21
22
29
77

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

10
14
16