23/01/1394

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Perspolis Tehran

19:00

1 : 1

هفته 25

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

حسین طالقانی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

42

47

59

74

80

84

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
4
6 41 20
14
18
17 75 77
24 76 11
26
28

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
20
77

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
5 62 8
7
10 93 28
11
20
21
88 56 17
99

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

17
28
8