17/12/1393

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Peykan Tehran

16:30

0 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

ایوب غلامزاده

کمک داور دوم

محمد راهی

داور چهارم

رضا کرمانشاهی

رخداد های بازی

34

90

93

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
5
14 80 4
16
17 84 10
15
20
22 92 27
29
30

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
4
10

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
5
10
15
17
24
40
77
99

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن