17/12/1393

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Perspolis Tehran

16:30

1 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 30178

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

حميد غمزه

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

32

38

62

84

84

88

89

95

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4
5 60 3
6
11
14
18 79 28
22 81 77
66
99

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

3
77
28

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4
7 67 9
8 93 13
10
14
18
23
27 90 19
77
88

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

19
13
9