23/11/1393

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Naft Tehran

15:15

1 : 1

هفته 21

تعداد تماشاچی : 6500

داوران

داور اول

علی صفایی

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

22

39

45

45

46

53

69

77

86

92

94

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4
5
6
10
14
16 56 23
22
27 57 9
66
77

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
23

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
5
10 90 29
14
16
17
20
22
24

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

29