15/11/1393

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Gostaresh Foulad

14:30

1 : 1

هفته 19

تعداد تماشاچی : 2200

داوران

داور اول

بیژن حیدری

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

یعقوب سخندان

داور چهارم

محمد رضا فغانی

رخداد های بازی

32

39

40

45

55

68

79

92

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
5
8
9 93 18
14
19 80 17
24
28
70 77 21
77
80

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

17
21
18

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
4 65 6
5
7
10
14
22
24 79 34
29 72 17

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

34
17
6