09/11/1393

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Peykan Tehran

15:00

0 : 0

هفته 18

تعداد تماشاچی : 5900

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

قهرمان نجفی

داور چهارم

جواد رحیم زاده

رخداد های بازی

27

76

87

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
6 83 29
7
1
10
24
20
23 33 77
5
14
22

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

29
77
3

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
7
13
16
20
21
28
22
26
29
77 63 10

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

10