10/09/1393

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Saba Qom

15:00

3 : 1

هفته 16

تعداد تماشاچی : 400

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

رسول ذورقي

داور چهارم

سعيد شمس

رخداد های بازی

16

24

34

35

52

53

81

90

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5
6
10 86 14
13
16
17
18 66 7
20
31 76 32

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

32
14
7

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
5
8
10
12
15 62 11
17 83 9
18
19
30 89 23

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

9
23
11