13/09/1393

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Esteghlal Khouzestan

14:00

2 : 2

هفته 16

تعداد تماشاچی : 265

داوران

داور اول

پیام حیدری

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

محمد علی نوری

داور چهارم

محمد حسین ترابیان

رخداد های بازی

23

38

49

61

69

88

89

92

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
5
6
7
11 74 4
16
20
27 51 21
10
30 64 17
99

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
4
17

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
9
19 81 30
33
31
8
20
77
6 81 16
14
23 55 5

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

16
30
5