02/09/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Perspolis Tehran

18:00

1 : 2

هفته 15

تعداد تماشاچی : 67000

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

حسن ظهیری

داور چهارم

تورج حق وردي

رخداد های بازی

44

57

73

74

74

79

79

82

83

84

96

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
4
6
9 43 28
14
18
20
24 96 8
26 59 17
40

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
8
28

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4
5
6
8 86 15
9
10
14
16
34 93 3

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

3
15