30/08/1393

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Esteghlal Khouzestan

15:00

1 : 1

هفته 15

تعداد تماشاچی : 150

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

قهرمان نجفی

کمک داور دوم

بابک عباس قلی زاده

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

2

18

23

45

58

63

64

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3 61 21
5
6
10 85 7
11
17
20
25
30 74 24

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

24
7
21

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
8 65 7
9 85 3
10
11 79 18
16
20
23
24
88

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
3
7