29/08/1393

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Malavan Anzali

15:00

3 : 2

هفته 15

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

محمد حسین زاهدی فرد

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

جلیل شعرانی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

8

47

49

74

83

85

87

91

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5
6
10
12 56 19
13
16 74 20
26
35 55 25
40

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

19
20
25

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
8
11
13 63 15
16
17
20
21 82 28
25
32 12 1
70

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

15
28
1