02/09/1393

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Rahahan Tehran

14:00

2 : 0

هفته 15

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

رضا عادل

کمک داور اول

هادی طوسی

کمک داور دوم

یعقوب حجتی

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

11

21

44

63

79

84

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
6
8 66 11
10 82 23
16
20
22
24
27
30 59 9
33

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
23
9

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
4
6
8
9
13
14
17 66 18
19
23 63 16
33

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

18
16