09/08/1393

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Zobahan Isfahan

16:50

1 : 1

هفته 13

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهی

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

رسول ذورقي

داور چهارم

جواد رحیم زاده

رخداد های بازی

23

26

38

49

52

54

73

82

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
4
12
18
2
5
8
19
7 76 11
30 90 25
10 68 17

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

17
11
25

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
8
70
15
20
25 79 16
32
10
11 73 27
28 92 17

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

27
16
17