30/07/1393

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Peykan Tehran

17:00

1 : 2

هفته 12

تعداد تماشاچی : 12700

داوران

داور اول

غلام رضا جباري

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

2

29

43

58

65

81

84

85

88

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24 76 11
27
1
2
10
3
23 88 19
9
16
20
5

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
19

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 46 23
27 72 15
2
8 72 18
21
3
4
7
10
6
22

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

23
15
18