10/07/1393

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Zobahan Isfahan

17:10

0 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 120

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

تورج عیوض محمدی

کمک داور دوم

علیرضا کناری

داور چهارم

سعید رحیمی مقدم

رخداد های بازی

60

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
12
3
19
2
8
13
5
7 66 10
17 84 9
18

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

10
9

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
1
20
2
23 87 6
8 69 7
9
13
77 69 10
11
5

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
10
6