10/07/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Malavan Anzali

18:30

3 : 1

هفته 11

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

بابک داوري

داور چهارم

جمشید محمدی

رخداد های بازی

21

29

33

40

55

60

63

83

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
14
9
13 63 26
2
6
35
40 70 77
12
1
5

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

26
77

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
4
2
10
13 89 19
1
11
16
23 71 3
34
17

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

3
19