03/07/1393

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Gostaresh Foulad

16:00

1 : 1

هفته 10

تعداد تماشاچی : 1334

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهی

کمک داور اول

محمد جواد مداح

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

سید مهدی مرجان زاده

رخداد های بازی

28

30

52

68

95

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
19 81 12
33
4
31
6
14
8
9
10 94 20
16 70 17

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

17
12
20

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
2 93 4
6
5
14
12
40
26
35 78 13
9
10

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

13
4