03/07/1393

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Naft Masjed Soleyman

17:20

2 : 2

هفته 10

تعداد تماشاچی : 400

داوران

داور اول

بیژن حیدری

کمک داور اول

مهدی شفیعی

کمک داور دوم

فرزاد بهرامی

داور چهارم

محمد حسین ترابیان

رخداد های بازی

28

29

31

51

80

82

90

91

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

70
13
16
4
3
7
8
20 82 30
25 74 18
11 89 14
17

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

30
14
18

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
3
1
24
27
30 68 16
9
33
10 53 14
8
19 56 11

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
16
14