28/06/1393

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Malavan Anzali

18:30

1 : 0

هفته 9

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

جواد رحیم زاده

کمک داور اول

حسن ظهیری

کمک داور دوم

قهرمان نجفی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

27

28

46

68

73

90

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
12 90 21
6
10
22
14
9
26
35 86 20
5
40

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

20
21

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23 77 77
11
3
2
10
1
20
7
5
88 61 21

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

21
77
32