21/06/1393

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Rahahan Tehran

19:00

4 : 1

هفته 8

تعداد تماشاچی : 28000

داوران

داور اول

جمشید محمدی

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

حمید رضا رحیمی

داور چهارم

پیام حیدری

رخداد های بازی

2

9

42

59

77

80

94

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 68 11
27
9
30 74 18
17
3
8
2
33
24 72 23
40

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
18
11

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
1
3
4
7
21
11 85 27
2
6
23 85 12
10 85 9

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

12
27
9