13/06/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Padide Khorasan

19:00

1 : 1

هفته 7

تعداد تماشاچی : 87

داوران

داور اول

پیام حیدری

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

فرزاد بهرامی

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

23

45

58

75

81

83

85

88

88

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
77
10
1
9
21
14 61 44
99
11 73 17
19
4

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

17
20
44

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
7
3
2
10 58 8
5
20
19
6
15 62 30
9 75 13

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

30
13
8