02/06/1393

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Foolad Khouzestan

19:00

1 : 1

هفته 5

تعداد تماشاچی : 4500

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

روح الله شریفی

رخداد های بازی

23

43

63

70

74

80

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 69 9
10
4
8 46 14
7
1
5
24
40 90 19
15
3

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

14
9
19

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
1
8
5
10
40 87 12
29 62 14
9
6
20
21

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

14
12