28/05/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Saipa Tehran

19:15

3 : 2

هفته 4

تعداد تماشاچی : 9000

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

6

33

48

63

70

80

87

91

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8 77 17
40
18
1
19
7 90 10
9 82 23
61
20
3

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
10
17

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 46 14
6
2
10 53 19
13
1
11
16
34
17
15

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
8
14