24/05/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Naft Tehran

19:25

1 : 2

هفته 3

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

محمد ملکی

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

فرهاد مروجی

داور چهارم

روح الله شریفی

رخداد های بازی

25

49

54

68

85

87

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 90 4
8
14
31 70 77
1
11
20
5
66
9 85 7
13

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
4
77

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
8
17
2
4
11
10 75 15
5
6 59 34
9 57 19
28

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

34
15
19