24/05/1393

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Malavan Anzali

18:00

1 : 0

هفته 3

تعداد تماشاچی : 14000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

حسین رحیمی پور

داور چهارم

محمد حسین ترابیان

رخداد های بازی

6

22

67

80

88

91

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3 60 21
1
40
6
10
16
13
24 46 14
77
26 73 27
4

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

21
27
14

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
18 71 9
10
1
3
4
7
8 46 27
21 46 17
2
6

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

17
9
27