16/05/1393

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Saipa Tehran

19:30

0 : 0

هفته 2

تعداد تماشاچی : 370

داوران

داور اول

بیژن حیدری

کمک داور اول

سعید آل وردی

کمک داور دوم

فرزاد بهرامی

داور چهارم

محمد حسین ترابیان

رخداد های بازی

33

73

82

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
18
1
19 83 8
23
7
5
61
16 73 14
10 69 9
20

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
8
9

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
3
2
10
24
1
8 80 9
20
19 63 23
21 75 26
32

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

26
9
23