17/05/1393

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Teraktorsazi Tabriz

19:25

0 : 0

هفته 2

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

قاسم واحدي

کمک داور اول

حسن ظهیری

کمک داور دوم

علیرضا کناری

داور چهارم

جواد شرفی

رخداد های بازی

55

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
18 76 9
1
3
4
7
8
27 63 10
11 85 17
2
6

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

9
17
10

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10 65 23
6
8
7
1
11 64 30
17 80 9
19
2
3

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

23
9
30