10/05/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Gostaresh Foulad

19:40

1 : 1

هفته 1

تعداد تماشاچی : 110

داوران

داور اول

محمد حسین زاهدی فرد

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

جلیل شعرانی

داور چهارم

جواد رحیم زاده

رخداد های بازی

47

61

64

90

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15 46 14
9
13
23 65 7
2
1
16 78 3
11
4
8
6

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

7
3
14

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
8 85 19
7
2 78 30
4
11
10
5
20
6 58 17
9

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

30
19
17