22/01/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Teraktorsazi Tabriz

19:00

1 : 3

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 50000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

حسن اکرمی

رخداد های بازی

3

5

30

44

52

52

59

74

75

86

94

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
10 62 13
27 91 40
11
20
8
88
7 83 17
6
34

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

13
17
40

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 88 77
4
8
3
5
2
1
22 56 32
11
16
27

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

32
34
77