17/01/1393

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Rahahan Tehran

17:30

2 : 2

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 40000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

حسن کامراني فرد

کمک داور دوم

مصطفي فراهاني

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

16

17

19

25

49

63

88

94

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
15
18 69 29
1
6
25 77 8
27 84 11
80
17
24
16

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
11
29

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
2 90 64
11
13
9 60 18
20
6
33
99 60 77
16
40

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
64
77