17/01/1393

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Esteghlal Khouzestan

17:30

1 : 0

هفته 29

تعداد تماشاچی : 800

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

مجيد ويشگاهي

کمک داور دوم

حميد غمزه

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

28

34

70

85

91

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
22
13
40 78 19
15
20 60 16
2
29
14
12
10 67 7

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
19
16

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
40 69 7
10
16
27 83 13
11
20
28
88
6
17 68 8

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

7
13
8