07/01/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Naft Tehran

17:30

0 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 18000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

سعيد علي نژاديان

داور چهارم

بیژن حیدری

رخداد های بازی

2

33

36

73

92

92

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
8
10
1
11 89 28
5
24
32 82 9
19 27 6
13
21

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

6
9
28

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
4
8
3
5
2
1
70 12 27
11
32 79 9
16

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
19
9