30/11/1392

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Esteghlal Tehran

15:30

4 : 2

هفته 27

تعداد تماشاچی : 4000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

حسن کامراني فرد

کمک داور دوم

تورج عیوض محمدی

داور چهارم

حسن اکرمی

رخداد های بازی

11

15

27

29

33

47

52

54

60

91

92

95

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 74 19
4
33
3
5
10
1
70
11
16 58 27
77 46 32

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
19
32

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 70 13
22
40
5
6
3
10
11 89 17
9
2 85 18
30

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

18
17
13