20/11/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Saipa Tehran

17:00

2 : 0

هفته 26

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

محسن فريماني

کمک داور دوم

حسین طالقانی

داور چهارم

رسول رهبرفام

رخداد های بازی

42

55

58

74

78

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
1
40
19
13 73 34
18
4
55 80 3
10
11
8

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

34
3

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
1
4
16
14
70
10 86 77
27 46 8
9
32 71 19
11

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
19
77