06/11/1392

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Esteghlal Khouzestan

14:30

3 : 1

هفته 24

تعداد تماشاچی : 800

داوران

داور اول

قاسم واحدي

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

فرید امیدوار

داور چهارم

محمد حسین زاهدی فرد

رخداد های بازی

35

42

45

70

76

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
4
2
29
20
12 57 14
40 80 11
9
23
13 71 16
10

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

16
11
14

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
40
5 75 6
3
28
15
38
7
12
16 61 9
20 77 14

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

6
14
9