26/10/1392

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Saba Qom

14:30

1 : 1

هفته 23

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

مجيد ويشگاهي

کمک داور دوم

جهانبخش آرمان

داور چهارم

بابک وسيله بر

رخداد های بازی

40

45

47

71

88

90

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

26
1
17
13
20
6
11 62 30
3
92 81 7
10
9

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

30
7
33

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
34
88
13
20
7
27 78 28
17 51 8
9
10
11 68 18

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

18
28
8