19/10/1392

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Zobahan Isfahan

14:30

0 : 1

هفته 22

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

سعيد مظفري زاده

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

یعقوب سخندان

داور چهارم

حسن اکرمی

رخداد های بازی

12

38

84

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

26
28
6
7
8
13 65 10
4
70
29
99
9 88 16

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

30
16
10

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
3
21
19
13 84 70
8 80 27
11 56 9
6
24
25

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
70
9