21/10/1392

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Damash Gilan

14:30

2 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 400

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

محمد رضا فغانی

رخداد های بازی

15

40

52

71

76

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
8
20
21
29
14 75 7
11
12
9
4 82 15
17

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

7
15
18

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
40
3
6
28
38
7
99 53 18
12 72 9
16 64 14
20

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

14
9
18